Prisberegner

Her kan du få beregnet prisen for din tekst. Indtast antal sider a 2.500 tegn inkl. mellemrum, og vælg dit korrekturprodukt.

Antal sider:

Jeg vil have tjekket:
Tegnsætning
Stavning
Formuleringer

PDF-tillæg (+ 50 %)
Hastetillæg (+ 50 %)

Vis pris inklusive moms
Det bliver 750,00 kr.

Omregning fra antal tegn til antal sider

Er din tekst f.eks. på 24.684 tegn inkl. mellemrum, skal du indtaste 9,87 sider (altså 24.684 divideret med 2.500).